اعتماد نکن

به هیچکس اعتماد نکن

 

به خصوص به کسی که ثابت کرده قابل اعتماده

 

 

اون از همه خطرناک تره

چون با اعتمادی که بهش داری دیگه احساس خطری از جانبش حس نمی کنی

پس

به هیچکس اعتماد نکن

Advertisements

گوش کن!

 

بهاره!

 

پشت دره!

 

 

داره میاد!