قطار شهر بازی

بعضی آدمها مثل قطار شهر بازی هستند
.
میتونی سوارشون بشی و خوش بگذرونی، اما درآخر باید پیاده شی و بری دنبال زندگیت. چون تورو به هیچ جا نمیرسونند…

Advertisements