می گشتم…

لبخندی….

Advertisements

دارم دچار زورمرگی میشم

 

غذامو تو تختم میخورم

 

دیگه سر کار نمیرم

 

دیگه خونه دوستام نمیرم

 

 


 

بالاخره به زور فیل هوا کن تونستم یه پست بدم اما بدیش اینه که تز اون شباییه که هیچ حرفی برای گفتن ندارم