تو زندگي لحظه هايي هست که احساس مي کني دلت واسه يک…

تو زندگي لحظه هايي هست که احساس مي کني دلت واسه يکي تنگ شده
اونقدر که دلت مي خواد اونارو از روياهات بگيري و واقعا بغلشون کني
وقتي که در شادي بسته ميشه، يه در ديگه باز ميشه
ولي اغلب اوقات ما اينقدر به در بسته نگاه مي کنيم که اون دري رو نمي بينيم که واسمون باز شده
دنبال ظواهر نرو، اونا مي تونند گولت بزنند
دنبال ثروت نرو، چون براحتي از کفت ميره
دنبال کسي برو که خنده رو رو لبت ميشونه
چون فقط يه لبخند ميتونه کاري کنه که يک شب تاريک روشن به نظر برسه
اوني رو پيدا کن که باعث ميشه قلبت لبخند بزنه
خوابي رو ببين که آرزوشو داري
اونجايي برو که دلت مي خواد بري
اوني باش که دلت مي خواد باشي
چون تو فقط يه بار زندگي مي کني
و فقط يه فرصت واسه انجام تمام کارهايي که دلت مي خواد انجام بدي داري
بذار اونقدر شادي داشته باشي که زندگيتو شيرين کنه
اونقدر تجربه که قويت کنه
اونقدر غم که انسان نگهت داره
و اونقدر اميد که شادت کنه
شادترين مردم لزوما بهترين چيزا رو ندارن
اونا فقط از چيزايي که سر راهشون مياد بهترين استفاده رو مي کنن
روشنترين آينده ها هميشه بر پايه يه گذشته فراموش شده بنا ميشه
تو نميتوني تو زندگي پيشرفت کني مگه اينکه اجازه بدي خطاها و رنجهاي روحي گذشتت از ذهنت بره
وقتي به دنيا اومدي، گريه مي کردي
و هر کسي که اطرافت بود مي خنديد
يه جوري زندگي کن که آخرش
تو کسي باشي که ميخندي و هر کسي که اطرافته گريه کنه
لطفا اين پيغامو واسه همه کسايي بفرست که واست يه معنايي دارن (من که اين کارو انجام دادم)
واسه اونايي که يه جورايي تو زندگيت پا گذاشتند
واسه اونايي که تو رو ميخندونن وقتي که بهش نياز داري
واسه اونايي که باعث ميشن بخش روشنتر قضايا رو ببيني
وقتي که واقعا دلتنگي
اگه نفرستادي، نگران نباش
هيچ اتفاق بدي واست نميفته
تو فقط فرصت اينو از دست ميدي که
روز يه نفرو با اين پيغام روشن کني
سالها رو نشمر ـ ـ خاطره ها رو بشمر…
مقياس عمر تعداد نفسهايي نيست که فرو ميبريم
بلکه لحظه هاييست که نفسمونو بيرون ميدي
Advertisements

مي پرسي تو را دوست دارم؟ حتي اگر بخواهم پاسخ دهم ن…

مي پرسي تو را دوست دارم؟
حتي اگر بخواهم پاسخ دهم نمي توانم
مگر مي شود با کلمات ، احساس دستها را بيان کرد؟
مگر ممکن است با عبارات شرح داد که آن زمان که با ديدگان پر انديشه و روشن بين به من مي نگري چه نشاط و لطفي دلم را فرا مي گيرد ؟
مي پرسي تو را دوست دارم ؟ مگر واقعا» پاسخ اين سوال را نمي داني ؟
مگر خاموشي من ، راز دلم را به تو نمي گويد ؟
مگر آه سوزان از سر نهان خبر نمي دهد ؟
راستي آيا شکوه آميخته به بيم و اميد ، که من هر لحظه هم مي خواهم به زبان آورم و هم سعي مي کنم که از دل بر لبم نرسد ، راز پنهان مرا به تو نمي گويد ؟
عزيز من ! چطور نمي بيني که سراپاي من از عشق به تو حکايت مي کند ؟
همه ذرات وجود من با تو حديث عشق مي گويند ، بجز زبانم که خاموش است

all aliS were 2gether last night.that was so wonde…

all aliS were 2gether last night.that was so wonderfull but our dear ali a left us for a time.new ali is wonderfull.jatoon khali,rasti,tavallodam mobarak

News on House of Pain and Joy

  • hi every body
  • we have some news!!!
  • first of all i am in spectrum bloggers network for bloggrolling and that’s why you see the long long column of names in the links area…
  • after that i have to say that i may be not able to update blogg in the next few weeks very often,cause i guess i ahve to use a publc terminal…
  • and in the end i’ve me e new guy, he is sooooo nice…
  • wow! that was a secret!!
  • happy christmas every body!
  • oh! i just forget that I’ve changed the way blogg looks…pleas tell me is it ok or not

Sarah Brightman – It’s a beautiful day

Un bel giorno …
Un bel giorno per morire

Un bel di, vedremo
Le varsi un fil di fumo
Sull’e stremo con fin del mare
E poi la nave appare

With every new day
Your promises fade away
It’s a fine day to see
But the last day for me
It’s a beautiful day

Un bel di, vedremo
Le varsi un fil di fumo
Sull’e stremo con fin del mare
E poi la nave appare

With every new day
Your promises fade away
It’s a fine day to see
But the last day for me
It’s a beautiful day

It’s the last day for me
It’s a beautiful day

It’s the last day for me
It’s a beautiful day

I have to announce that I may noy be able to write…

I have to announce that I may noy be able to write posts in weblog for a period of time,
but Ali B will do it for me and we may have a new member here soon!

I live today


it`s cold around me,the night is young
the saun has fallen and i`ve become the lonely one
the moon is dancing along the clouds
and my knees r shaking and my dreams are breaking
but i know i live,but i know i live today
i know we could live tomorrow but i know i live today.