امشب داشتم يك مجله قديمي چاچراغ رو مي خوندمدر مورد…

امشب داشتم يك مجله قديمي چاچراغ رو مي خوندم
در مورد مولانا بود
با خودم گفتم شايد اون جواب منو بده
اما خوب….مثنوي نداشتم
اونوقت حافظ رو ديدم
برش داشتم
اشك ريختم
التماس كردم
همه به شاخه نباتش قسمش ميدن
من ازش پرسيدم خودت هيچوقت عاشق نبودي؟
چه كنم؟
اين حرف ها رو زد
ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش بايد برون كشيد از اين ورطه رخت خويش
ز بس كه دست مي گزم و آه مي كشم آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش
دوشم زبلبلي چه خوش آمد كه مي سرود گل گوش پهن كرده ز شاخ درخت خويش
كاي دل صبور باش كه آن يار تندخوي بسيار تندخوي نشيند زبخت خويش
گر موج خيز حادثه سر بر فلك زند عارف به آب تر نكند رخت پخت خويش
خواهي كه سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر زعهد سست و سخن هاس سخت خويش
ي حافظ ار مراد ميسر شدي مدام جمشيد نيز دور نماندي ز تخت خويش
Advertisements

من هنوز زنده ام هنوز نفس مي كشم اون شب.. از خونه ر…

من هنوز زنده ام
هنوز نفس مي كشم
اون شب.. از خونه رفتم بيرون
رفتم كه ديگه برنگردم…اما…يك دوست اومد سر راهم
من موندم
باز مي جنگم
باز گريه مي كنم
باز مي خندم
هنوز هستم
هنوز

خداحافظ

می خواهم اینجا خداحافظی کنم
از این دنیا و همه خوبی ها و بدی هایی که توی خودش جا داده
شاید به نظر خیلی ها نوشتن برای آدمی که به آخر خط رسیده احمقانه باشه
شاید
هزاران هزار شاید و اما
چرا؟ برای ایکه من دیگه نمی تونم تحمل کنم
برای اینکه سی سال گذشته
برای اینکه شاید احمق باشم
شاید ضعیف
شاید هم به قول احمد دارم مظلوم نمایی می کنم
اما این یکی دیگه مظلوم نمایی نیست.. هست؟
کی می دونه من واقعا کی هستم؟
اصلا کی این نوشته ها رو می خونه؟
احتمالا هیچ کس
به هر حال
کسی مسئول مرگ من نیست
خودم تصمیم گرفتم که زندگی رو به پایان برسونم
هنوز نمی دونم از چه راهی
اما… این کار را خواهم کرد
شاید اگه چهار نفر تو این دنیا بی سوال از من حمایت می کردند… نه
پدرم . مادرم . کسی که دوستش داشتم و دارم و خواست که برم . کسی که دوستش دارم و نخواست حتی بیام
اما ایها مسئول نیستند
شاید اگه اون دو نفر بودند و شاید اگه نفر سوم منو تنها نمی گذاشت کار به اینجا نمی رسید
اما پدر و مادرم مسئول هستند
من
از زیر خاک
هر شب
فریاد کنان
طلب زندگی و روزهای از دست رفته خود را خواهم کرد
باشد که هرگز روی آرامش نبینند

بهترین راه رهایی از وسوسه تن در دادن به آن است ژان…

بهترین راه رهایی از وسوسه تن در دادن به آن است
ژان پل سارتر

From Paris to Berlin

From Paris to Berlin,
and every disco I get in,
my heart is pumping for love,
pumping for love,
‹Cause when I’m thinking of you,
and all the things we could do,
my heart is pumping for love,
you left me longing for you

From Paris to Berlin,
and every disco I get in,
my heart is pumping for love,
pumping for love,
‹Cause when I’m thinking of you,
And all the things we could do,
my heart is pumping for love

Patience is a game,
and every night I say your name,
Hoping that you’ll answer
’cause I’m going insane.
It’s quite along time ago ,
You brought me out of control,
Hungry for you love
and like I know what that might be

From Paris to Berlin,
and every disco I get in,
my heart is pumping for love,
pumping for love,
‹Cause when I’m thinking of you,
And all the things we could do,
my heart is pumping for love
you left me longing for you
you left me longing for you
you left me longing for you
you left me longing for you

Teasing was the thing
and now I just can’t let it go
maiden you were something no-one else needs to know
I quess I’m thinking of you,
like I would know what to do
when I found you, but I don’t
have got no clue

From Paris to Berlin,
and every disco I get in,
my heart is pumping for love,
pumping for love.
‹Cause when I’m thinking of you,
And all the things we could do,
my heart is pumping for love,
you left me longing for you,
you left me longing for you,
you left me longing for you,
you left me longing for you
who-hou-u who-hou-u who-hou-u who-hou-u who-hou-u who-hou-u who-hou-u

From Paris to Berlin,
and every disco I get in,
my heart is pumping for love,
bounding for love,
‹Cause when I’m thinking of you,
And all the things we could do,
my heart is pumping for love,
you left me longing for you

From Paris to Berlin,
and every disco I get in,
my heart is pumping for love,
pumping for love,
‹Cause when I’m thinking of you,
And all the things we could do,
my heart is pumping for love,
you left me longing for you,
you left me longing for you,
you left me longing for you,
you left me longing for you,
you left me longing for you

Tripping by Robbie Williams

First they ignore you Then laugh at you and hate you
Then they fight you, then you win
When the truth dies very bad things happen
They’re being heartless again

I know it’s gone and there’s gonna be violence
I’ve taken as much as I’m willing to take
But why do you think we should suffer in silence?
When a heart is broken there’s nothing to break

You’ve been mixing with some very heavy faces
The boys have done a bit of bird
They don’t kill their own
They all love their mothers
But you’re out of your depth son have a word

I know it’s gone and there’s gonna be violence
I’ve taken as much as I’m willing to take
Why do you think we should suffer in silence?
The heart is broken there’s nothing to break

All is wonderful in past life
Dreaming of the sons she wants
You should see me in the afterlife
Picking up this son who goes

When you think we’re lost, we’re exploring
Why do you think it’s worth some adoring
You don’t want the truth, truth is boring
I’ve got this fever need to Leave the house, leave the car
Leave the bad men where they are

I’ll leave a few shells in my gun
And stop me staring at the sun

I know it’s gone and there’s gonna be violence
I’ve taken as much as I’m willing to take
But why do you see we should suffer in silence?
My heart is broken there’s nothing to break

Hey jude, don’t make it bad Take a sad song and ma…

Hey jude, don’t make it bad
Take a sad song and make it better.
Remember to let her into your heart,
Then you can start to make it better.

Hey jude, don’t be afraid.
You were made to go out and get her.
The minute you let her under your skin,
Then you begin to make it better.

And anytime you feel the pain,
hey jude,
refrain,
Don’t carry the world upon your shoulders.
For well you know that it’s a fool who plays it cool
By making his world a little colder.

Hey jude, don’t let me down.
You have found her, now go and get her.
Remember to let her into your heart,
Then you can start to make it better.

So let it out and let it in,
hey jude,
begin,
You’re waiting for someone to perform with.
And don’t you know that it’s just you,
hey jude,
you’ll do,
The movement you need is on your shoulder.

Hey jude, don’t make it bad.
Take a sad song and make it better.
Remember to let her under your skin,
Then you’ll begin to make it
Better better better better better better, oh.

Na na na na na ,na na na, hey jude…